NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Nawijn: ‘Lijst met mogelijke locaties AZC moet er komen’

Foto: ANP
Foto: ANP

HOLLANDS KROON – Gisteren werd bekend dat de gemeente Schagen de voor een AZC gereserveerde grond aan de Lagedijk weer beschikbaar stelt voor de ondernemers. Het COA had aangegeven geen extra ruimte nodig te hebben omdat de vluchtelingenstroom momenteel sterk afneemt. In Hollands Kroon loopt op dit moment een onderzoek naar de beste plek voor de bouw van een AZC. Gisteren, in het artikel ‘Hoe groot is de nood voor een nieuw azc‘, memoreerde de redactie aan de uitspraken van burgemeester Nawijn van eind augustus.

Vandaag lazen wij in de Schager Courant dat weinig verandering is gekomen in het standpunt van het college. ‘We ho­pen een lijst met drie mo­ge­lij­ke lo­ca­ties op ter­mijn te kun­nen pre­sen­te­ren’, zegt bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn. De achterliggende reden van het doorzetten van de inventarisatie is tweeledig. ‘We hebben de burgers gevraagd om advies te geven over de locaties. En we willen voorkomen dat de mensen het gevoel krijgen dat ze niet serieus genomen worden.’ aldus Nawijn.

Tevens acht hij het verstandig om de lijst met mogelijke locaties klaar te hebben liggen voor als in de toekomst een AZC alsnog benodigd blijkt te zijn. ,Er is ge­zegd dat er op dit moment vol­doen­de op­vang is, daar­mee ver­wijst de staats­se­cre­ta­ris naar 2016 en 2017. Maar nie­mand kan in de toe­komst kij­ken. Mis­schien is de si­tu­a­tie in 2018 wel heel an­ders. Of over drie maan­den.’

De raad zal de adviezen van de bevolking bespreken in de raadsvergadering van 22 november. Ontwikkelingen op de mogelijke locaties worden niet bevroren. ‘Als er zich  ontwikkelingen voordoen op de mogelijke locaties kunnen die gewoon doorgaan. De gronden worden niet gereserveerd.’ zegt Nawijn tot slot.

 

Laat meer zien
Back to top button