Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Onder water zetten werkt tegen schadelijk aaltje

'Akkerbouwland onder water bestrijdt aaltjes'- Foto: www.boerderij.nl
‘Akkerbouwland onder water bestrijdt aaltjes’- Foto: www.boerderij.nl

WIERINGERMEER – De on­der­zoe­kers bij de af­de­ling Prak­tijk­on­der­zoek Plan en Om­ge­ving (PPO) van Wa­ge­nin­gen UR (uni­ver­si­teit en re­search­cen­trum) heb­ben een gat in de lucht ge­spron­gen toen de uit­sla­gen van de on­der­wa­ter­zet­ting van poot­aard­ap­pel­land in de Wie­rin­ger­meer uit de com­pu­ter rol­den. Inun­da­tie werkt zeer goed te­gen het maïs­wor­tel­knob­be­laal­tje, ook be­kend als Me­loi­do­gy­ne chit­woodi.

,,We heb­ben al­le­maal nul­len”, zegt on­der­zoe­ker Leen­dert Mo­len­dijk. ,,De be­mon­ste­ring op het land van de fir­ma Van Dam was al po­si­tief, maar ook de kweek in pot­ten heeft geen be­smet­ting met aal­tjes op­ge­le­verd. Dat is voor met name ak­ker­bou­wers zeer goed nieuws, om­dat het be­smet­te­lij­ke aal­tje an­ders niet of nau­we­lijks uit de bo­dem te krij­gen was. Ge­was­be­scher­mings­mid­de­len om per­ce­len te ont­smet­ten zijn niet lan­ger meer toe­ge­staan. Dit is een goed al­ter­na­tief.

Laat meer zien
Back to top button