Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Poolse interesse in Agriport

 

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Het bedrijventerrein Agriport dat in november 2008 door gedeputeerde Jaap Bond en burgemeester Peter Leegwater officieel geopend is in 8 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in binnen- en buitenland. Uit de Aziatische landen was er al eens interesse om de structuur van Agriport te kopiëren, nu toont ook Polen interesse.

Jack Kra­nen­burg (Agri­port) werd op ini­ti­a­tief van de Rijks­dienst voor On­der­ne­mers Ne­der­land uitgenodigd voor een zo­ge­he­ten ‘ex­port­mee­ting’ in War­schau. In de Ne­der­land­se am­bas­sa­de gaf Kranenburg een pre­sen­ta­tie over het agra­risch en lo­gis­tiek be­drij­ven­ter­rein Agri­port A7 in Mid­den­meer. De gas­ten waren erg geïnteresseerd in de prak­ti­sche za­ken van Agri­port.  MEn wilde graag weten tegen welke problemen men bij de opzet van Agriport is aange­lo­pen en hoe het er nu aan toe­gaat.

Laat meer zien
Back to top button