GemeentenieuwsHollands KroonNieuwsWieringermeer

Publicatie Participatieplan Aanlanding Wind Op Zee

Om dit proces zo goed mogelijk te doorlopen en ook u als inwoner hierbij te betrekken heeft het ministerie van EZK een participatieplan opgesteld. Dit participatieplan legt het ministerie van EZK graag aan u voor. Ook nodigen zij u uit om hier een reactie op te geven. U kunt het participatieplan downloaden via de website: www.rvo.nl/programma-vawoz.

Mocht u het participatie plan fysiek willen inzien, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. U kunt dan bellen naar: 088-321 5000 op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Zienswijze indienen
Wenst u een reactie, zienswijze, in te dienen dan kan dit tot en met 13 april 2023. Een reactie indienen kan op verschillende manieren:

  • Via een reactieformulier op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Schriftelijk, door te schrijven naar:
    Bureau Energieprojecten
    Inspraakpunt waterstofnetwerken Noord-Nederland Noord – inspraak op het voornemen en participatieplan
    Postbus 111, 9200 DC Drachten
  • Mondeling, door op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur te bellen naar 070 – 379 89 79
Laat meer zien
Back to top button