BedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

‘Rechter bemiddelde in conflict camping en gemeente’

Foto: Camping Land uit Zee
Foto: Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF – Gisteren stonden Hollands Kroon en Jervin Tonneman opnieuw met elkaar in de rechtszaal. Ditmaal om het kort geding dat Tonneman had aangespannen tegen de gemeente te beslechten.

We lezen in de Schager Courant dat de voorzieningenrechter een bemiddelende rol heeft gespeeld om een overeenkomst tussen de partijen tot stand te brengen. Door inmenging van de rechtelijke macht lijkt er nu een einde gekomen aan het conflict tussen beide partijen.

Op 7 november werd de grond van de camping door de gemeente overgedragen aan Tonneman. Alles leek met de ondertekening van het koopcontract in kannen en kruiken. Echter in deze zaak is gebleken dat niets is wat het lijkt. Om alle risico’s uit te sluiten dat er achteraf nog een konijn uit de hoge hoed van Hollands Kroon kan worden getoverd, be­slo­ten de Tonneman en zijn ad­vo­caat dat er nog een kort ge­ding te­gen de ge­meen­te no­dig was. Ton­ne­man wil­de on­der meer in­zicht in de deal van de ge­meen­te met de buur­man. ,,Don­der­dag komt het Ka­das­ter het per­ceel van de cam­ping uit­zet­ten met pi­ket­paal­tjes. Als dan blijkt dat Vonk van de ge­meen­te een heel an­der beeld heeft ge­kre­gen over het per­ceel dat hij in ge­bruik heeft ge­no­men, dan kan het zijn dat de deal tus­sen hem en Hol­lands Kroon als­nog van ta­fel gaat. En dan wil ik niet met hem strij­den om die grond”, laat Ton­ne­man we­ten aan de Schager Courant.

Over het laatste hoeft Tonneman niet bang te zijn zegt de advocaat van Hollands Kroon. De gemeente heeft duidelijke afspraken gemaakt over de grond met Vonk. Die zal er zorg voor dragen dat de opstallen en de schutting voor 8 december zijn verwijdert. Ook zal hij volgens de gemeente niet verder procederen tegen en de kadastrale vaststelling accepteren.  Om één en ander zwart op wit te krij­gen, heeft de rech­ter gis­te­ren tij­dens de zit­ting voor het kort ge­ding dus be­mid­deld tus­sen de par­tij­en. Tonneman krijgt geen inzicht in de afspraken tussen de gemeente en Vonk. Wel staat nu op papier dat de gemeente zal handhaven als Vonk zich alsnog zou bedenken. Tevens betaald Tonneman, onder protest, de € 4000,00 van de vorige week ontvangen dwangsom terug aan de gemeente.

Laat meer zien
Back to top button