NieuwsWieringermeer

Wieringerwerf op wielen bestaat 25 jaar

Wieringerwerf op Wielen 2012 - Foto: Dick Kempe
Wieringerwerf op Wielen 2012 – Foto: Dick Kempe

WIERINGERWERF – Het auto- en mo­to­ren­fes­ti­val Wie­rin­ger­werf op Wie­len (WOW) wordt zon­dag 26 juni voor de 25e maal ge­hou­den. Het eve­ne­ment is in die ja­ren uit­ge­groeid tot een van de groot­ste in zijn soort in deze re­gio. Vol­gens Bil was het in 1990 dat er door de Za­ken­club Wie­rin­ger­werf een ja­ren ­zes­ti­g-

e­ve­ne­ment werd ge­hou­den, met een hoop rock ’n roll, klas­sie­ke au­to’s en wat oude Har­ley’s. De au­to’s wer­den ge­re­geld door Jo­chem de Bruin in sa­men­wer­king met Ron Brou­wer van De Maai­er en de mo­to­ren door Bil van de toen­ma­li­ge Ma­ri­an­ne­bar. Een kwart eeuw la­ter is dat nog steeds de ba­sis van het eve­ne­ment. Wel is de ‘ri­de out’ met de hon­der­den mo­tor­rij­ders er­bij ge­ko­men, net als ‘ran­d­ac­ti­vi­tei­ten’ als een kin­der­ker­mis, oude trac­to­ren eens in de vijf jaar, mu­ziek en (stunt)shows. WOW be­gint zon­dag 26 juni om elf uur. De ride out is om twaalf uur.

Laat meer zien
Back to top button