NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Meer burgerhulp bij hartstilstand

Hartstichting_6minutenzone-8-_aed_halen_marlieke
HOLLANDS KROON
– Steeds meer slacht­of­fers van een hart­stil­stand in de Noord­kop kun­nen bin­nen zes mi­nu­ten wor­den ge­hol­pen. Wan­neer ie­mand een hart­stil­stand krijgt, wor­den bur­ger­hulp­ver­le­ners uit de buurt op­ge­roe­pen via een te­le­fo­ni­sche mel­ding. Zij heb­ben zich la­ten re­gi­stre­ren als vrij­wil­li­ger. Het aan­tal bur­ger­hulp­ver­le­ners in Scha­gen en Hol­lands Kroon is ten op­zich­te van vo­rig jaar met ze­ven pro­cent ge­ste­gen.

De twee ge­meen­ten tel­den in 2015 in to­taal 1181 ge­re­gi­streer­de bur­gers die te hulp kun­nen schie­ten bij een hart­stil­stand. Dat zijn er nu 87 meer. Zo­wel Scha­gen als Hol­lands Kroon hield be­gin dit jaar in­for­ma­tie­avon­den en plaatste ad­ver­ten­ties om bur­ger­hulp­ver­le­ners te wer­ven.

 

 

 

Laat meer zien
Back to top button