Kijk op de polderOpinie

Windenergie ondervindt tegenwind

De plattegrond van de lijnopstellingen die samen het Windpark Wieringermeer zullen vormen.
De plattegrond van de lijnopstellingen die samen het Windpark Wieringermeer zullen vormen. (Klik op de afbeelding voor een vergroting.)

Is windenergie wel zo’n goede exponent van groene stroom of zijn er veel groenere alternatieven? Dat lijken steeds meer mensen zich af te vragen in de Wieringermeer. De polderbewoners die al sinds enkele jaren windmolen na windmolen zagen verrijzen stellen zich steeds kritischer op ten opzichte van de windenergie. Vooral nu in de samenleving de roep om het afschaffen van de subsidies op windmolens steeds meer een voedingsbodem begint te krijgen.

Zo kon de grootschalige opzet van het Windpark Wieringermeer in maart 2015 al rekenen op 184 bezwaren. De bouw van meer dan honderd nieuwe windmolens in een lijnopstelling zouden de solitaire molens moeten vervangen. Echter hebben de windmolenbezitters in de Wieringermeer begin 2015 massaal vergunningen aangevraagd voor het vervangen van hun bestaande solitaire molens. Dat is iets wat dus haaks staat op de uitvoering van het Windplan Wieringermeer. De eerste aanvragen, zoals de molen van windexploitant List aan de Alkmaarseweg,  zijn door de Raad schoorvoetend goedgekeurd.

Windmolen De ambtenaar gezien vanuit Medemblik
De ambtenaar gezien vanuit de Nieuwstraat in Medemblik.

De molen van List is niet de enige molen die kritisch onder de loep wordt genomen. Zo wordt momenteel onderzocht of de grootste molen van de Wieringermeer, De Ambtenaar, illegaal is gebouwd of dat alle procedures juist zijn doorlopen. Dat de Ambtenaar met zijn 7,5 Megawatt jaarlijks 13.000 inwoners van Wieringermeer voorziet van groene elektriciteit lijkt niemand nog bezig te houden. Met name de afmetingen en de plaats van de molen zijn aspecten die zwaar wegen. De inwoners van Medemblik typeren de molen als ‘de middelvinger’ van Wieringermeer in de richting van het pittoreske stadje aan het IJsselmeer. Een vergelijking die een ieder zal begrijpen als ze de kolos ruim boven de bebouwing van de Nieuwstraat uit zien komen.

Inmiddels zijn er aan gedeputeerde staten vragen gesteld over de uitzonderingspositie van De Ambtenaar. Deze valt als één van de weinige molens straks buiten de lijnopstellingen van het Windplan Wieringermeer. Inmiddels heeft de Statenfractie van de PVV een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Laat meer zien
Back to top button