GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

College geeft subsidie aan initiatief voor hulp aan zelfstandige ouderen

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Om hen daarbij te helpen, hebben de Lokaal Samenwerkende Belangen Organisatie voor Senioren (LSBO) en Wonen Plus Welzijn (WPW) het initiatief genomen voor een nieuw soort huisbezoek aan deze groep mensen. Tijdens deze zogenoemde informatieve huisbezoeken komen goed opgeleide vrijwilligers langs die informatie verstrekken over onder andere voorzieningen, diensten, activiteiten en regelingen.

Initiatief verder uitwerken
Wethouder Mary van Gent: “Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat is ook goed. Maar dan is het ook fijn dat er goed opgeleide vrijwilligers zijn die zo nu en dan langskomen om te kijken hoe het gaat. Dit is een initiatief vanuit de maatschappelijke organisaties zelf en dat waarderen we. Daarom krijgen LSBO en WPW een startsubsidie om dit mooie initiatief verder uit te werken.”

Preventie 2.0: informatief huisbezoek nieuwe stijl
Vrijwilligers gaan ouderen vanaf 75 jaar en ouder volgen en informatie geven. Nieuw is dat de vragen die ouderen hebben ook via internet ingevuld kunnen worden. Daarnaast gaan de vrijwilligers deze groep mensen structureel volgen. Hierbij respecteren zij de privacy maar houden wel in de gaten of de oudere nog voldoende ondersteuning krijgt.

Laat meer zien
Back to top button