NieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

De dag des oordeels voor Jaap Nawijn

Foto en fotoberwerking: De Meerpeen/Bügel
Foto en fotobewerking: De Meerpeen/Bügel

HOLLANDS KROON – De ‘zure gekken’ uitspraak van burgemeester Jaap Nawijn heeft in de achterliggende periode de gemoederen flink bezig gehouden. In de plaatselijke, regionale en zelfs landelijke pers werd er royaal aandacht besteedt aan deze uitglijder van de burgervader. Maar ook onder de burgers van Hollands Kroon kwam de nodige beroering. Uitgesproken meningen van  burgers over het handelen van deze burgemeester werden uitgebreid geventileerd. Vanavond tijdens de raadsvergadering in Wognum zal er een oordeel komen van de raad.

In een gezamenlijke verklaring heeft de raad aangegeven de uitlatingen van de burgemeester te betreuren. Maar men is van mening dat dit slechts een éénmalige uitglijder betreft. Daarom komt men vanavond met een motie van treurnis. De motie van treurnis is binnen de moties die we kennen de minst zware variant. De mogelijke moties zijn; een motie van treurnis, een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. De motie van treurnis is eigenlijk niets meer dan een ferme tik op de vingers. ‘Foei! En nu niet meer doen hè.’ De andere moties hebben meestal direct politieke gevolgen.

Welke afwegingen heeft de raad gemaakt om tot een motie van treurnis te komen? Dat is natuurlijk met enige politieke inzichten wel te achterhalen. De coalitie (VVD, CDA, SHK en LADA) beschermen hun college, waar de burgemeester deel van uitmaakt. Gezien de stemverhoudingen binnen de raad, 20 raadszetels coalitie en 9 oppositie, is de lichtst mogelijke motie alleen haalbaar. De coalitiepartijen zouden immers nooit instemmen met één van de zwaardere varianten. Om deze lichtere motie verdedigbaar te maken is er voor gekozen om slechts dit ene incident te belichten. Als men zou kijken naar voorgaande uitglijders van de burgemeester, die destijds allemaal onbestraft zijn gebleven, zou men nu voor één van de zwaardere moties moeten kiezen. Maar de meerderheid van de coalitie heerst binnen Hollands Kroon.

Binnen de oppositie, waar men deze raadsperiode weinig in de melk te brokkelen heeft, kiezen een aantal partijen eieren voor hun geld. Zij verklaren zich solidair aan de meerderheid. Dit kan te maken hebben met hun politieke positie in de toekomst binnen Hollands Kroon. In de afgelopen jaren kunnen we gerust stellen dat er weinig coalities zijn geweest zonder de bestuurderspartijen in de gelederen. In Hollands Kroon, maar ook in de gemeentes voor de fusie waren VVD en CDA bijna in alle colleges wel vertegenwoordigd. De partijen daar rond om heen waren wisselend. PvdA was in veel gevallen één van de partners in crime. Dus is het logisch dat met name deze partij ook een gematigde toon aanslaat tijdens dergelijke situaties.

Vanavond zal er dus een motie in stemming worden gebracht. De motie van treurnis zal naar het zich laat aanzien dus in meerderheid worden aangenomen. Enkele oppositiepartijen zullen door middel van een stemverklaring nog wat nuances aanbrengen, maar daar zal het bij blijven. Verder heeft de motie politiek gezien geen enkele gevolgen, behalve dan dat de vertrouwenscommissie een rapport heeft gestuurd naar de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Dit rapport verdwijnt in de la en mocht er in de toekomst nog een nieuwe benoeming plaatsvinden van Jaap Nawijn dan zal het rapport een rol gaan spelen. Dus ook op dit punt zal de inmiddels 64-jarige Nawijn weinig te vrezen hebben van zijn meest recente uitglijder.

Laat meer zien
Back to top button