NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Fractievergaderingen politieke partijen

HOLLANDS KROON – Diverse partijen hebben hun fractievergaderingen aangekondigd. Hieronder een overzicht van de vergaderingen.

GroenLinks 
Donderdag 21 oktober heeft GroenLinks Hollands Kroon een openbaar fractieoverleg, aanvang 19.30 uur. Voor het eerst sinds héél lang geleden een fysieke vergadering! Plaats: De Oude School, Populierenlaan 23a, Wieringerwaard. Praat met ons mee! Iedereen is van harte welkom. Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.

De onderwerpen van de raadsvergadering van 28 oktober 2021 zijn onder andere Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten, Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo,Krediet zwembad De Rijd, Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023, Veilig Thuis in Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, Bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10, ‘t Veld, Verordening gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit, Versterking kapitaalstructuur Alliander. De raadsvergadering van 4 november kent de volgende punten: Programmabegroting 2022 (inclusief Noodzakelijkheden en wensen), Belastingverordeningen en Nota tarieven 2022.

De raadsagenda’s en de vergaderstukken staan op de website van de gemeente. Uiteraard kun je, als je 21 oktober verhinderd bent, maar toch iets wilt bespreken met het afdelingsbestuur of de fractie, altijd contact opnemen (groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl).

LADA luistert
LADA houdt maandag 25 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a,  1776AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergaderingen van 28 oktober en 4 november worden behandeld. Op 4 november staat de begroting op de agenda.  Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Laat meer zien
Back to top button