BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Industriegroep wil havengrond wel overnemen

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – Be­drij­ven ver­e­nigd in de In­du­strie­groep Ha­ven Den Oe­ver staan wel­wil­lend te­gen­over het plan van Hol­lands Kroon om grond die zij nu in erf­pacht heb­ben te ko­pen. De ge­meen­te wil van erf­pacht­con­trac­ten af, om­dat ze ad­mi­ni­stra­tie­ve romp­slomp met zich mee­bren­gen en re­gel­ma­tig op­nieuw moe­ten wor­den vast­ge­steld. Die tijd en moei­te wil Hol­lands Kroon zich be­spa­ren.

De ge­meen­te is al in on­der­han­de­ling met en­ke­le ha­ven­on­der­ne­mers van wie de erf­pacht dit jaar af­loopt. Di­ver­se be­drij­ven heb­ben wel oren naar grond­aan­koop. Hol­lands Kroon wil de op­brengst uit grond­ver­koop in de Oe­ver­se ha­ven re­ser­ve­ren voor ha­ven­on­der­houd en in­ves­te­rin­gen in het dorp.

Laat meer zien
Back to top button