GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Incluzio Hollands Kroon van start

incluzio logo kleinHOLLANDS KROON – Incluzio Hollands Kroon is vanaf vrijdag 1 juli 2016 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en Wmo in Hollands Kroon. Deels uitgevoerd door eigen deskundige hulpverleners en deels door lokale gecontracteerde partijen. Iedereen die nu zorg en ondersteuning ontvangt met een indicatie die doorloopt na 1 juli, krijgt ook straks gewoon de zorg die nodig is.

Soepele en zorgvuldige overgang
Incluzio Hollands Kroon levert vanaf 1 juli zorg en ondersteuning aan iedereen – van jong tot oud – in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). En vanaf januari 2017 ook voor de voorliggende voorzieningen. De komende maanden vindt de overdracht van alle klanten plaats. Samen met de gemeente en alle zorgaanbieders zorgen we voor een soepele en zorgvuldige overgang. Dat betekent dat iedereen die nu zorg en ondersteuning ontvangt met een indicatie die doorloopt na 1 juli, straks gewoon de zorg krijgt die nodig is. In de meeste gevallen behoudt de klant de huidige zorgaanbieder. Mocht dit om verschillende redenen niet het geval zijn, wordt de klant persoonlijk geïnformeerd.

Altijd dichtbij
De wijkteams vormen een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. In samenwerking met verschillende instellingen en organisaties zoals huisartsen, wijkverpleging, gespecialiseerde zorg en scholen, organiseert Incluzio Hollands Kroon met het wijkteam de zorg in de gemeente. Alleen samen kunnen we mensen, die het nodig hebben, zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij.

Integrale aanpak
In 2015 zocht de gemeente Hollands Kroon een nieuwe zorgpartner die de klant centraal zet. Wethouder Mary van Gent wilde af van bureaucratie en verkokerde hulpverlening. De gemeente gelooft in de integrale aanpak van Incluzio Hollands Kroon. Bij deze integrale aanpak bieden wijkteams hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website www.wijkteam-hollandskroon.nl. U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 088 – 321 5000.

Laat meer zien
Back to top button