Agrarisch nieuwsEr op uitNieuws

Bij NK stro laden gaat het om de ’Gouden Hooivork’

WIERINGERWERF – Zo rap mo­ge­lijk 120 stro­ba­len op een aan­hang­wa­gen ach­ter een rij­den­de trek­ker la­den. En dan de min­ste stro­ba­len ver­lie­zen, wan­neer er over bal­ken wordt ge­re­den. Dat is de kunst tij­dens het NK stro la­den voor teams op zon­dag­mid­dag 28 au­gus­tus, tus­sen een en zes uur, in Wie­rin­ger­werf. De lan­de­lij­ke ti­tel­strijd om de ‘Gou­den Hooi­vork’ wordt voor de der­de zo­mer op rij ge­hou­den bij Be­zoek­boer­de­rij ‘Le­ven van de wind’ aan de Oos­ter­terp­weg.

De te klop­pen for­ma­tie is het Frie­se Blun­der­hiem, dat er zo­wel in 2014 als 2015 met de Gou­den Hooi­vork van­door ging. Bij de bij­zon­de­re wed­strij­den, be­doeld voor ge­meng­de ploe­gen van maxi­maal ze­ven per­so­nen (zes la­ders en een trek­ker­rij­der), is pu­bliek van har­te wel­kom om deel­ne­mers aan te moe­di­gen. ,,Hoe meer zie­len, des te meer vreugd.’’

Laat meer zien
Back to top button