NieuwsWieringermeer

Onderzoek naar rendement De Oude Zeug

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – Is de Oude Zeug nog rendabel en levensvatbaar? Dat is wat de gemeente Hollands Kroon in 2017 in kaart probeert te krijgen. De Oude Zeug dankt zijn  naam aan een gelijknamige zandplaat in het IJsselmeer, ten noordoosten van de Wieringermeerpolder. Het zuidwestelijke deel van de Oude Zeug ligt sinds de droogmaking van de Wieringermeer in de polder, ten noordoosten van Kreileroord.

De werkhaven Oude Zeug werd gebruikt voor de aanvoer van materialen voor de drooglegging en ontginning van de Wieringermeer. Het is één van de drie punten van waaruit men begon met de aanleg van de dijk die de polder moest omsluiten. Tot 2005 werd de haven jaarlijks intensief gebruikt tijdens de bietencampagne. Vanuit heel Noord-Holland werden per vrachtwagen
suikerbieten aangevoerd die bij Oude Zeug werden overgeladen op binnenschepen om naar de fabriek van de Suikerunie in Puttershoek verscheept te worden. Jaarlijks ging het om ruim 200.000 ton bieten. In 2005 werd het verlaadpunt gesloten omdat de fabriek in Puttershoek dicht ging.

De Oude Zeug heeft de laatste jaren qua bedrijvigheid aardig ingeboet. Gebruikers van de werkhaven klagen over de slechte staat van de haven en de kade. Hollands Kroon wil middels een onderzoek bekijken of het haalbaar is om zelf nog te investeren in de renovatie van de haven. Of dat afstoten van de haven misschien een beter optie is. In de politiek wordt er al meegedacht over de mogelijkheden. Fijko van der Laan van de Partij van de Arbeid heeft al geopperd om de haven onder te brengen bij het havenbedrijf in Den Helder. Terwijl D’66 meer ziet in het vergroten van het recreatieve karakter van de haven om zo meer inkomsten te genereren.

Laat meer zien
Back to top button